Maandag t/m Donderdag 17:50 u op NPO 2

Zo word je zelf pleegouder

"De perfecte pleegouders bestaan niet"

Dinsdag was Gerdien Roos met haar vier pleegdochters te zien in Geloof en een Hoop Liefde. Een mooi voorbeeld van hoe pleegkinderen je leven kunnen verrijken. En er zijn nog veel meer mensen nodig die kinderen in huis willen nemen. Wij spraken Janette Reukers, van Pleegzorg Nederland.

Hoe belangrijk is het dat nieuwe pleegouders zich aanmelden?
Pleegzorg valt sinds 2015 onder de jeugdwet en onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. In de jeugdwet staat dat als kinderen niet thuis kunnen wonen, de voorkeur uitgaat naar dat kinderen in gezinsverband worden opgevoed. Dat ondersteunt onze visie, dat is het beste voor de ontwikkeling van kinderen. Pleegzorg is de afgelopen jaren flink gegroeid, dus we zijn heel hard op zoek naar pleegouders: mensen die voor een kind van een ander willen zorgen. We hopen dat met de campagne het bestand wat groter wordt, waardoor we wat meer keus hebben als er een kind uit huis geplaatst moet worden. Het komt namelijk nauw om een kind ergens te plaatsen: niet alleen de leeftijd en woonplaats, maar ook de problematiek en de achtergrond van het kind. 

Wat moet je kunnen als pleegouder?
De campagne die loopt heet ‘supergewone mensen gezocht’, maar supergewoon refereert niet aan supermakkelijk. Supergewoon wijst op zo gewoon mogelijk opgroeien in een gezin. Dat doet kinderen heel goed. Het hele gewone betekent dat je geen hele bijzondere dingen hoeft te kunnen of te doen met een pleegkind, juist de kleine, alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.

Wat zijn de perfecte pleegouders?
Die bestaan niet. Het mooie aan pleegzorg is dat ieder pleegkind anders is en ook iedere pleegouder is anders. Daar zit geen ideaalbeeld in. Je ziet wel dat de pleegouders die er veel plezier in hebben vaak zelf een stabiel leven hebben en ruimte in huis en hart hebben. Ruimte in hun hele leven, om dat te delen met een kind van een ander dat heel veel heeft meegemaakt. Dus met name rust en stabiliteit is heel erg belangrijk. Dat is ook waar in de voorbereiding en screening van pleegouders bij stilgestaan wordt.

Ik de reportage zag ik iemand die fulltime (pleeg)moeder is. Zijn er ook andere vormen mogelijk?
Globaal zie je drie vormen: deeltijd pleegzorg, kortdurende pleegzorg en pleegzorg voor langere tijd. Deeltijd pleegzorg is meestal in de weekenden, soms een week in de vakantie, maar meestal één weekend in de maand of per drie weken. Dat is meestal ter ontlasting van de ouders, om definitieve uithuisplaatsing te voorkomen.
Kortdurende pleegzorg gaat vaak om acute plaatsingen of kort verblijf, als ouders tijdelijk niet voor hun kind kunnen zorgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door opname in de psychiatrie. Het gaat meestal wel om wat ingrijpenders dan een ziekenhuisopname voor een simpele operatie.
De pleegzorg voor langere tijd is voor jonge kinderen best lang, maar er is ook een hele groep pubers die nog twee, drie jaar bij pleegouders willen wonen. Zij willen de laatste stappen zetten op weg naar zelfstandigheid. Dan is het pleegzorg in een hele andere vorm, met het begeleiden en coachen van een tiener.     

Ik meld me aan. Hoe gaat het verder?
Het proces kent een aantal stappen, omdat het een ingrijpende beslissing is. Als eerste geeft de pleegzorgorganisatie schriftelijke informatie en is er een informatie-avond. Dan kunnen mensen een eerste afweging voor zichzelf maken.
Vervolgens start een proces van voorbereiding en screening, met meestal een intakegesprek. Dan is er een cursus, waarin aspirant pleegouders geleerd wordt wat er bij pleegzorg komt kijken, wat belangrijke elementen zijn waar je rekening mee moet houden bij een pleegkind.
Kinderen hebben altijd een verlieservaring, ze hebben altijd afscheid moeten nemen. Dat zegt vaak iets over de hechtingsrelatie die je aan kan gaan met het pleegkind. Ze hebben vaak toch met een traumatische ervaring te maken. Ook blijven kinderen meestal loyaal aan hun ouders, ongeacht wat er gebeurd is. Aan die drie elementen wordt er veel aandacht besteed: hechting, trauma en loyaliteit.

Hoe wordt bepaald of een kind bij je past?
Voor ieder kind hoop je dat er voldoende tijd is om zorgvuldig te zoeken. Dat lukt helaas niet altijd, omdat we ook regelmatig te maken hebben met acute plaatsingen. Als er voldoende tijd is wordt er altijd gestart bij het kind. Wat voor kind is het? Wat is belangrijk voor dit kind? Dat wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders van het kind gedaan, zij weten als geen ander hoe hun kind is en wat belangrijk is. En omdat je in ieder geval hoopt dat er bij een pleeggezinplaatsing een goede samenwerking met de ouders ontstaat. Dan gaat de zorgorganisatie kijken welke pleegouders beschikbaar zijn en wat het beste past. Dan kan er in overleg met de ouders en eventueel het kind gekeken worden wie de best passende pleegouder lijkt. 

Als je pleegouder bent, krijg je dan nog begeleiding?
Ja, de pleegouders en het pleegkind krijgen begeleiding. Er wordt een pleegcontract gemaakt en er worden een aantal afspraken op papier gezet. Daarnaast is er vaste begeleider van pleegzorg. Dat loopt in principe door zolang het pleegkind in het gezin blijft.

 

Bent u geïnspireerd geraakt? Op de website www.supergewonemensengezocht.nl staan verhalen en video’s van voorbeelden hoe divers pleegzorg kan zijn. Ook kunt u daar een informatiepakket aanvragen om zelf ook pleegouder te worden. 

Reacties