Maandag t/m Donderdag 17:50 u op NPO 2

Een lesje achterstevoren praten

Vroeger werd er in IJmuiden een soort geheimtaal gesproken: men praatte achterstevoren.
Jan Zwanenburg spreekt de oude IJmuidense geheimtaal en kan zelfs achterstevoren zingen...
Hella krijgt een lesje.

Reacties